Wetenschappelijk tijdschrift in A4-formaat voor het Luxemburgse medisch beroep.

Doelgroep: Luxemburgse huisartsen en specialisten, ziekenhuizen en apothekers

Tijdschrift – 8 nummers per jaar, 2.100 Luxemburgse abonnees

Website: medinlux.lu

Newsletters vanaf 2020