Farma-Sfeer is een belangrijke referentie voor de apotheker als raadgever. We richten ons op apothekers en hun officinaploeg. We besteden aandacht aan de patiënt en de nieuwigheden op de markt.

Doelgroep: Belgische officina-apothekers en assistenten
Tijdschrift  – 11 nummers per jaar, 9.200 abonnees FR/NL
Website: farma-sfeer.be
Newslettter – 4 per week