Gunaïkeia is het Officieel orgaan van de VVOG, de RCGOLFB en de Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie & Verloskunde. Deze magazine richt zich op Belgische gynaecologen en verloskundigen. We besteden aandacht aan de vrouwelijke pathologie en problematiek.

Doelgroep: Belgische gynaecologen en assistenten
Tijdschrift – 10 nummers per jaar, 2.000 abonnees FR/NL
Website: gunaikeia.be
Newsletter – 4 per week